Hur man skriver en bokrapport

Kanske har din lärare tilldelat dig en specifik bok för dig att läsa. Om så är fallet kan du hoppa över detta avsnitt och gå vidare till att läsa boken. Om du har möjlighet att själv välja boken så måste du först bestämma om du vill läsa skönlitteratur eller facklitteratur. Älskar du läsa historieböcker, eller föredrar du att läsa romaner? Detta är en viktig fråga att ställa dig själv. Om du ska skapa en rapport om en bok som du ogillar kommer flera problem att uppstå. För det första kommer du inte att kunna njuta av att skriva en rapport om en sådan bok. För det andra kommer sannolikt din bokrapport att vara nästan helt negativ. Huruvida detta är en korrekt spegling av boken eller inte så kommer läsaren av din rapport att tilltalas negativt av din attityd. Det är inget fel med selektiv och befogad kritik, men en bokrapport som kritiserar författaren och hans verk vid varje tillfälle blir sällan en bra rapport. Så välj din bok noga. Resultatet kommer att bli mer lustfylld, både för dig själv och för den som läser din rapport.

I det moderna livets liv och rörelse har man nästan glömt av det enkla nöjet att läsa en bra bok i vardagen. Det finns inget enklare och mer tillfredställande än att sitta ner på en favoritplats och läsa. Hitta ett lugnt och privat ställe, där du troligtvis inte blir störd. Försök att välja den plats där du kan transporteras in i bokens värld med ett minimum av distraktion. Det är okey att läsa boken vid ett enda tillfälle om du orkar, eller så kan du läsa den under ett antal dagar. Känn dina begränsningar här. Ställ inte krav på dig själv att tvunget läsa ett antal sidor eller kapitel varje dag. Detta kan göra din läsning till en rutin. Läs så mycket du är bekväm med och lägg ned boken tills du är redo att börja igen. Markera där du slutade med ett bokmärke eller en papperslapp. Försök att inte låta för lång tid förflyta mellan läsandet. En dag eller två på sin höjd är nog lagom.

Hur många gånger ska du läsa boken då? Detta är ett personligt val. Självklart måste du läsa den pärm till pärm minst en gång. Två gånger rekommenderas. Om du verkligen älskar boken så kan du försöka att läsa den en tredje eller en fjärde gång. Många människor har en favorit bok som de läser om och om igen på det sätt som du kan titta på en favoritfilm. Om du har tur nog att hitta en sådan bok kommer själva skrivandet av rapporten att bli mer av ett nöje än en belastning.


Du har nu läst din bok. Ditt nästa steg blir att organisera vad du ska skriva om den i rapporten. Skriv ner de grundläggande elementen i dispositionsformat som ska hjälpa dig att organisera dina tankar. Vad kommer sammanfattningen att innehålla? Följ de instruktionerna som din lärare har givit dig.
Fortsättning följer..

RSS 2.0